dimarts, 7 de juliol del 2015

Per una Interprofessional del vi català


Recentment ens hem pogut assabentar de la tramitació d’un projecte de llei que permetrà la creació d’organitzacions interprofessionals agroalimentàries a Catalunya. Segons ha informat la Generalitat ha estat el sector ramader el que més ha reclamat l’existència d’un marc que reconegui aquest tipus d’estructures sectorials integrades per representants de tots els actors de la cadena de valor d’un sector o inclús d’un producte.

En molt poques ocasions he sentit anomenar el terme interprofessional a la gent de la vinya i el vi de Catalunya, inclús m’atreveixo a dir que hi ha un cert desconeixement sobre l’existència d’aquest tipus d’organització sectorial. A Espanya sols hi trobem la Organización Interprofesional del Vino de Rioja, constituïda l’any 2004, i des del 2014 la Organización Interprofesional del Vino de España. En canvi a Europa, i fora d’ella, és molt habitual que cada regió vinícola de certa dimensió i notorietat en tingui una. Sense anar més lluny, ben a prop de casa nostra, trobem el Conseil Interprofessionnel des Vins du Rousillon. Aquesta interprofessional amb seu a Perpinyà disposa d’un pressupost de promoció de gairebé 5 milions d’euros a l’any. Molt bé!

El projecte de llei de creació d’organitzacions interprofessionals agroalimentàries a Catalunya les defineix com a organitzacions que hauran d’estar legalment constituïdes, subjectes al dret privat i no podran tenir ànim de lucre. Hauran d’estar formades per organitzacions representatives de la producció, de la transformació i de la comercialització o de la distribució. Potser seria positiu que també pugessin estar integrades per altres figures no lligades a organitzacions o associacions professionals. Les funcions i finalitats que aquest projecte de llei preveu per a aquestes organitzacions són molt transversals i integradores.

No tinc cap dubte que la inexistència d’una interprofessional del vi a Catalunya és una mancança del nostre sector i per tant espero que aquest projecte de llei també l’empari. Que justificaria crear-ne una? En primer lloc, no disposem de cap estructura sectorial formal on puguin seure periòdicament viticultors, elaboradors, comerciants i per exemple, prescriptors, amb la finalitat de construir i desenvolupar el negoci del vi a Catalunya. I en segon lloc hi ha la qüestió cabdal de la promoció. Tot i que es fan coses per promocionar les denominacions d’origen, la promoció del vi, com a beguda, està bastant descuidada i no disposa dels fons adequats per organitzar-la i desenvolupar-la.

Cal una promoció bàsica de la cultura del vi; ho justifica un consum per càpita dramàtic i una proporció molt important del consum de vins sense indicació geogràfica (sense DO, abans anomenats vins de taula). Vull dir que voler construir una cultura del vi a partir de les denominacions d’origen, que en el fons són una especificitat del producte, no és tant eficaç i eficient com pensàvem. Per altra banda, és bastant sorprenent que Catalunya encara no tingui un portal web oficial de promoció del vi català. Cada cop que veig el que té Califòrnia em cau la baba, visiteu-lo!

El futur del sector vitivinícola a Catalunya no pot conformar-se amb l’estructura i ordenació que disposem actualment. Hi ha molt marge de millora per endreçar coses, sobretot conceptes, i organitzar-nos millor. En això de la interprofessional hi veig una oportunitat claríssima. El redactat del projecte de llei deixa marge per a que es puguin reconèixer organitzacions interprofessionals dedicades a un producte amb indicació geogràfica, per exemple els vins d’una denominació d’origen protegida (DOP). En el cas que la llei doni cobertura al sector del vi, potser algú pensarà immediatament en la possibilitat de crear una interprofessional a la DOP Penedès, o a la DOQ Priorat, per posar dos dels 11 o 12  exemples possibles. Jo seria partidari de crear una única interprofessional del vi català. Penso que impulsar aquest organisme és tan important com urgent i m’agradaria que aquestes línies poguessin contribuir a que la gent del vi català amb inquietuds poguessin reflexionar sobre aquesta oportunitat que aviat tindrem al nostre abast.